Brugernavn  Password 
Klik her for at oprette en profil
 

Samarbejdet

Samarbejdet mellem de Syd og Sønderjyske Cykelklubber (SSC)

Medlemmer

Medlemmer af SSC er de cykelklubber, som af distriktet, er udpeget til at være en del af det Syd og Sønderjyske samarbejde. Samarbejdet består dags dato af 9 cykelklubber.

Formål

Formålet med samarbejdet er at fremme cykelsporten i regionen både når det drejer sig om bredde og elite. Derfor arrangeres et antal cykelløb i regionen, hvor alle klubbernes medlemmer er velkomne dog må de ikke have licens i en cykelklub uden for regionen. Reglerne for afholdelse af cykelløbene findes i "Bestemmelser for Indledningsløb og Sydjyske mesterskaber" samt i regler for "Syd Bank løbene".

Formandskab

Formandskabet går på skift hvert år, se nedenstående tabel. Formandskabet sørger for indkaldelse til mindst et forårsmøde og et efterårsmøde. Med indkaldelsen følger en udførlig dagsorden. Der kan indkaldes til ekstraordinære møder hele året. Formandskabet sørger for at udfærdige referater fra møderne.

Kasserer

Der udpeges en kasserer for en ikke fastsat periode. Kassereren fremlægger årsregnskab til godkendelse på forårsmødet. Regnskabet følger kalenderåret.

Kontingent

Der indbetales kr. 2.000,00 som indskud pr. 1. januar 2009. Dette skal betragtes som prisen for medlemskab af foreningen samt ejerskab af 2 trailere med bander samt 3 walkie talkies samt 4 rotorblink.

Efterfølgende vil der på efterårsmøderne blive bestemt, hvad det kommende års kontingent skal være. Det indbetalte indskud skal først og fremmest gå til at vedligeholde allerede indkøbt materiale.

Kontingentet indsættes på: Sparbank reg. nr. 9892 konto nr. 0002301067

Indkøb

Indkøb af materialer sker i enighed.

Udleje af udstyr

Trailer og bander kan udlejes til anden side. SSC medlemmer har 1. prioritet. Prisen for at leje en trailer med bander er kr. 1.500,00 og kr. 2.500,00 for to trailere med bander.

Walkie talkie udlejes for kr. 300,00 pr. dag. Foreningen er pt. ejere af 3 stk. - 2 håndholdt og 1 stationær.

Materialer/udstyr

Der udarbejdes en liste med de materialer og det udstyr foreningen er i besiddelse af.

Udmeldelse

Hvis en klub ikke længere ønsker at være del af Materialeforeningen tilfalder denne klubs andel de øvrige klubber i foreningen.

Revideret efteråret 2011

Banner